Ludvig Kabell (1853 - 1902)

Maler

Tilhørte kredsen omkring Skovgaard og Karl Jensen


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=977&wsektion=alle)

Per Sørensens biografier af postkortkunstnere (https://www.piaper.dk/postkortkunstnere/Postkortkunstnere/Ludvig_Kabell/Ludvig_Kabell.htm)

Se kunstnerens gravsted på http://www.gravsted.dk/person.php?navn=ludvigkabell

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.