Max Johannes Arildskov (1896 - 1986)

Maler

Søn af tegner og maler Martin Sofus Arildskov

Henvisninger


Munksgaard, Faber

Wikipedia om "Den danske Mussolini" (https://da.wikipedia.org/wiki/Max_Arildskov)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.