Mouritz Nørgaard (1878 - 1969)

Landskabsmaler. Medlem af sammenslutningen "Jyderne". Signaturen kan forveksles med Max Nathans.

Henvisninger


Suenson, Slyngbom, Bache

Sven Erik Østergård: Mouritz Nørgaard - Himmerlands maler, Forlaget Rebild, 2018

Vores Avis (https://vores-avis.dk/42-himmerlandske-malerier-mouritz-noergaard-rebildcentret/)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.