Nana Rosenørn Holland Bastrup (1987 - )

Billedkunstner.

Henvisninger


Tom Jørgensen (red.): 101 Kunstnere, 2012, Forlaget JA.

Kunstnerens hjemmeside (https://www.nanarosenoernhollandbastrup.dk/)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.