Nanti Bryn Hansen (1946 - )

Norsk grafiker, maler og tegner

Gift med maler og tegner Per Harald Hansen

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Nanti_Bryn_Hansen)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.