Niels Erik Skovballe (1945 - )

Maler og grafiker.

Henvisninger


Kunstindeks Danmark (https://www.kulturarv.dk/kid/SoegKunstnerVaerker.do?kunstnerId=36160)

Hjemmeside (http://www.skovballe.dk/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.