Niels Skovgaard (1858 - 1938)

Maler og billedhugger.

Fulde navn: Niels Kristian Skovgaard.

Søn af maleren P.C. Skovgaard, bror til maleren og billedhuggeren Joakim Skovgaard og maleren Suzette Holten, far til arkitekten Hans Georg Skovgaard og til maleren og billedhuggeren Hjalte Skovgaard.

Tilknyttet kunstnerkolonien Nymindegabmalerne.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=1115&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.