Ole Henrik Laub (1937 - 2019)

Forfatter, tegner og maler.

Benyttede pseudonymet Henry Barrach som tegner og maler.

Søn af tegneren Henrik Hansen Laub.

Henvisninger


Wikipedia (https://da.wikipedia.org/wiki/Ole_Henrik_Laub)

Berlingskes nekrolog (https://www.berlingske.dk/boeger/nekrolog-forfatteren-ole-henrik-laub-er-doed-81-aar)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.