Ole Sporring (1941 - 2019)

Maler, tegner og grafiker.

Fulde navn: Ole Hofman Sporring.

Gift med maleren Jytte Augustesen.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=895&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.