Ole W. Høst (1915 - 1943)

Maler

Fulde navn: Ole Wiedemann Høst

Søn af maleren Oluf Høst

Henvisninger


Kunstindeks Danmark (https://www.kulturarv.dk/kid/SoegKunstnerVaerker.do?kunstnerId=1179)

Wikipedia (https://da.wikipedia.org/wiki/Ole_H%C3%B8st)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.