Oscar Lemvigh (1911-86)

Carl Oscar Lemvigh.Landskabsmaler, uddannet hos Oscar Kokoschka. Boede på Christiansø.

Henvisninger


ikke registreret.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.