Otto Frello (1924 - 2015)

Maler og tegner.

Fulde navn: Otto Villiam Frello Christensen.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=6684&wsektion=alle)

Vardemuseerne (https://vardemuseerne.dk/maleren-otto-frello/)

Oversigt over Otto Frellos malerier (http://www.ottofrello.dk/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.