Otto Heinrich Engel (1866 - 1949)

Maler.

Tilknyttet Egernsundmalerne.

Henvisninger


Thieme-Becker, Vollmer, Feddersen, Faber.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.