Otto Heinrich Engel (1866 - 1949)

Maler

Tilknyttet Egernsundmalerne

Henvisninger


Thieme & Becker, Vollmer, Feddersen, Faber

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.