Ove Sprogøe (1919 - 2004)

Skuespiller

Henvisninger


Wikipedia (https://da.wikipedia.org/wiki/Ove_Sprog%C3%B8e)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.