P. C. Holm (1823 - 1888)

Malermester, skibsportrætmaler

Fulde navn: Peter Christian Holm

Halvbror til skibsportrætmaleren Lorenz Petersen

Henvisninger


Faber

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.