Pål Nordenborg (1938 - 2023)

Norsk tegner og maler

Henvisninger


Store Norske Leksikon (https://snl.no/P%C3%A5l_Nordenborg)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.