Per Palle Storm (1910 - 1994)

Dansk-norsk billedhugger

Henvisninger


Store Norske Leksikon (https://snl.no/Per_Palle_Storm)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.