Peter Kofod (1942 - )

Keramiker

Fulde navn: Peter Aage Kofod

Henvisninger


Dansk Kunsthåndværker Leksikon (fejlagtigt bogstaveret under Kofoed)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.