Poul Agger (1936 - )

Maler, grafiker og billedhugger.

Bror til billedkunstneren Else Agger og væver og grafiker Margrethe Agger

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=5935&wsektion=alle)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.