Poul Dollerup (1880-)

Poul Dollerup var tapetserermester i Aalborg, indehaver af Polstermøbelfabrikken Danmark, Nørregade 16. I sin fritid malede han naturalistiske landskabsmalerier i Aalborgs omegn.

Fulde navn: Poul Christian Julius Floridong Jensen Dollerup.

En sejlivet myte vil vide, at kunstmaleren Anders Hune forsynede en del af sine malerier med signaturen P. Dollerup. Der findes næppe belæg for denne påstand. Den kan måske være opstået, fordi Poul Dollerup er relativt ukendt, og fordi der er ligheder mellem de to maleres motivkredse og virkeområder. Men sikkert er det, at de viste signaturer er fra malerier, som Poul Dollerup har overladt til sin genbo og leverandør, possementfabrikant Richard Emil Andersen, som delvis betaling for dennes leverancer. Et af malerierne malede Dollerup endda på bestilling. Malerierne er fortsat i Richard E. Andersens slægts eje.

Henvisninger


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.