Preben Fjederholt (1955 - 2000)

Billedkunstner.

Henvisninger


Lisbeth Bonde: "Følelsen er alt. Preben Fjederholt - Kunst og Liv", Gyldendal 2016. Se også Ny Carlsbergfondets omtale (https://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/folelsen-er-alt)

Posthum hjemmeside (http://www.prebenfjederholt.com/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.