Preben Fjederholt (1955 - 2000)

Billedkunstner

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=6142&wsektion=alle)

Kunstindeks Danmark (https://www.kulturarv.dk/kid/SoegKunstnerVaerker.do?kunstnerId=6142)

Lisbeth Bonde: "Følelsen er alt. Preben Fjederholt - Kunst og Liv", Gyldendal 2016. Se også Ny Carlsbergfondets omtale (https://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/folelsen-er-alt)

Posthum hjemmeside (http://www.prebenfjederholt.com/)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.