René Michaëlis (1902 - 1974)

Tegner

Fulde navn: Ludvig Berthold Robert Michaëlis

Henvisninger


Munksgaard

Per Sørensens biografier af postkortkunstnere (http://www.piaper.dk/postkortkunstnere/Postkortkunstnere/Rene_Michaelis/Rene_Michaelis.htm)

Faber

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.