Richard P. Nielsen (1900 - ?)

Maler, grafiker

Medlem af Dyrehavens Malere

Henvisninger


Samleren

Suenson

Slyngbom

Munksgaard

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.