Roland Lengauer (1941 - 2006)

Norsk billedhugger og maler

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Roland_Lengauer)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.