Seppo Mattinen (1930-)

Maler og grafiker.

Gift 1968-1984 med grafikeren og maleren Helle Vibeke Erichsen.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=591&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.