Siegfred Neuhaus (1879 - 1955)

Maler, tegnelærer ved Sorø Akademi 1915-1949

Fulde navn: Jens Siegfred Neuhaus

Far til maleren Isa Neuhaus

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=852&wsektion=alle)

Kunstindeks Danmark (https://www.kulturarv.dk/kid/SoegKunstnerVaerker.do?kunstnerId=852)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.