Signaturbogen 1.0
signaturbogen-1-0.jpg

I 1945 udgav Christian Dam bogen "Danske Maler-Signaturer" med afbildninger af 682 danske maleres signaturer. I 2. udgave fra 1952 medtog han 1.800 signaturer fra 1.000 danske malere.

I 1962 kom 3. udgave ved Kaj V. Timm, nu under titlen "Signaturbogen - 1.800 signaturer af 1.000 danske malere". Som navnet antyder, er signaturerne de samme, som Chr. Dam bragte i 1952. Bogen blev genoptrykt i reprotryk i 1992.

Signaturbogen er et standardværk på sit område og handles antikvarisk til ganske høje priser.

I forordet til 1992 optrykket udtrykkes et lønligt håb om, at der i forbindelse med en evt. kommende ny udgave af Weilbach også må komme en opdateret signaturbog. Weilbachs 4. udgave udkom fra 1994 til 2000, men blev ikke fulgt op af en signaturbog.

Derfor Signaturbogen 2.0.

P.s.: For fuldstændighedens skyld bør det også nævnes, at Bent Ørberg i 1986 udgav bogen "Monogrammer 1807-1887" med signaturer og monogrammer af ca. 500 kunstnere, som udstillede på Charlottenborg i perioden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.