Signaturbogen 1.0
signaturbogen-1-0.jpg

I 1945 udgav kunsthandleren Christian Dam (1891 - 1973) bogen "Danske Maler-Signaturer" med afbildninger af 682 danske maleres signaturer. I 2. udgave fra 1952 medtog han 1.800 signaturer af 1.000 danske malere, hvilket også blev bogens titel. Denne 2. udgave blev trykt i 600 eksemplarer. Alle signaturer er tegnet og indsendt af de inviterede kunstnere.

Senere købte Kai V. Timm rettighederne med henblik på at ajourføre og udvide bogen. Dette skete dog aldrig. I 1962 kom 3. udgave i et fotografisk optryk, nu under titlen "Signaturbogen - 1.800 signaturer af 1.000 danske malere" og i Timms navn. Som titlen antyder, var signaturerne de samme, som Chr. Dam bragte i 1952. Udgaven fra 1962 blev trykt i 1.000 eksemplarer og blev af Dansk Historisk Håndbogsforlag genoptrykt i reprotryk i 1992.

Signaturbogen er et standardværk på sit område og handles antikvarisk til ganske høje priser, men indeholder altså kun signaturer af kunstnere, som levede i midten af det tyvende århundrede.

I forordet til 1992 udgaven udtrykkes et lønligt håb om, at der i forbindelse med en evt. kommende ny udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon også måtte komme en opdateret signaturbog. Weilbachs 4. udgave udkom fra 1994 til 2000, men blev ikke fulgt op af en signaturbog.

Det bør også nævnes, at Bent Ørberg i 1986 udgav bogen "Monogrammer 1807-1887" med signaturer og monogrammer af ca. 500 kunstnere, som udstillede på Charlottenborg i perioden.

I 2019 udgav fhv. museumsdirektør Ole Faber et helt nyt og selvstændigt signaturværk: Danske Kunstnersignaturer. Bogen i to bind indeholder omtrent 20.000 signaturer af ca. 5.000 kunstnere født før 1930. Dette værk er præget af en særdeles høj kvalitet og udgør et vigtigt supplement til Weilbachs Kunstnerleksikon.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.