Signaturbogen 1.0
signaturbogen-1-0.jpg

I 1945 udgav Christian Dam bogen "Danske Maler-Signaturer" med afbildninger af 682 danske maleres signaturer. I 2. udgave fra 1952 medtog han 1.800 signaturer af 1.000 danske malere.

I 1962 kom 3. udgave ved Kai V. Timm, nu under titlen "Signaturbogen - 1.800 signaturer af 1.000 danske malere". Som navnet antyder, er signaturerne de samme, som Chr. Dam bragte i 1952. Bogen blev genoptrykt i reprotryk i 1992.

Signaturbogen er et standardværk på sit område og handles antikvarisk til ganske høje priser, men indeholder kun signaturer af kunstnere, som levede i midten af det tyvende århundrede.

I forordet til 1992 optrykket udtrykkes et lønligt håb om, at der i forbindelse med en evt. kommende ny udgave af Weilbach også må komme en opdateret signaturbog. Weilbachs 4. udgave udkom fra 1994 til 2000, men blev ikke fulgt op af en signaturbog.

Det bør også nævnes, at Bent Ørberg i 1986 udgav bogen "Monogrammer 1807-1887" med signaturer og monogrammer af ca. 500 kunstnere, som udstillede på Charlottenborg i perioden.

I 2019 udgav fhv. museumsdirektør Ole Faber et helt ny og selvstændigt signaturværk: Danske Kunstnersignaturer. Bogen i to bind indeholder omtrent 20.000 signaturer af ca. 5.000 kunstnere født før 1930.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.