Simon Simonsen (1841 - 1928)

Fulde navn: Simon Ludvig Ditlev Simonsen.

Søn af maleren Niels Simonsen.

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=1113&wsektion=alle)
Slyngbom
Samlerens Kunstnerleksikon
Jastrau's Kunstnerleksikon
Gautier: Charlottenborgs Malere
Thieme/Becker

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.