Sophie Thorsøe (1826 - 1856)

Maler

Datter af skibsfører og maler H.P. Thorsøe, gift 1854 med maler A. P. Madsen (1822 - 1911), mor til kunsthistoriker og maler Karl Madsen (1855 - 1938)

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbachRefresh.do?kunstnerId=9246&wsektion=alle)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.