Søren Begby (1907 - 1986)

Norsk maler, grafiker og tegner

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/S%C3%B8ren_Begby)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.