Søren Christian Bjulf (1890 - 1958)

Maler.

Benyttede også pseudonymet Hermann A. Brinck.

Bjulf havde tillige den 'ære' at blive kopieret - også hvad signatur angår - af Christian Mortensen.

Henvisninger


Slyngbom.
Faber.
Gravsted.dk (http://www.gravsted.dk/person.php?navn=soerenchristianbjulf)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.