Søren Elgaard (1951-)

Maler og grafiker.

Fulde navn: Søren Elgaard Pedersen.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=173&wsektion=alle)

Hjemmeside (https://sorenelgaard.dk/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.