Søren Rosberg (1947 - )

Maler, grafiker og litograf.

Fulde navn: Søren Munkeskov Rosberg.

Henvisninger


Weilbach ()

Løkken i Kunsten (http://loekkenikunsten.dk/mb-57-rosberg-soeren.html)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.