Sven-Erik Ruff (1905 - )

Landskabsmaler og håndværksmaler. Udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling.

Henvisninger


Samleren, Suenson, Faber

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.