Svend Erik Ruff (1905-)

Landskabsmaler og håndværksmaler.Udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling.

Henvisninger


Suen Suensons Leksikon: Kendte Dk. Malere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.