Th. Nygaard (1891 - )

Maler

Signaturen Th. Nygaard associeres af flere auktionshuse, antikvitetsforretninger og sågar et enkelt museum med arkitekten Thorvald Nygaard (1892 - 1973). Han blev født i Odense og døde samme sted. Under sit studium boede han i København o. 1912-17, men havde ellers sit virke og boede på Fyn. Hans signatur på bygningstegninger minder ikke om signaturen Th. Nygaard. Weilbachs Kunstnerleksikon nævner intet om, at han også skulle have malet.

Langt den overvejende mængde værker med signaturen Th. Nygaard kan stedfæstes til København og omegn. Vistnok ingen kan henføres til Fyn. Hertil kommer, at kunstmaler Th. Nygaard i 1963 er bosat i København iflg. Kraks Vejviser og Munksgaards Kunstnerleksikon.

Henvisninger


Munksgaard

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.