Tipper (1908-86)

Borgerligt navn: Kresten V. Rasmussen.Maler fra Svendborg og Thurø.

Henvisninger


Omtalt i M. Hein´s bog Kunst og originaler. SAK Kunstfond.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.