Troels Trier, f. 1940

Maler, grafiker og musiker. Søn af Holmer Trier. Gift 1977-81 med Dea Trier Mørch.

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=11096&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.