Ulla Hjorth (1945 - )

Keramiker, terrakottafabrikant

Datter af keramiker Erik Hjorth, søster til keramiker Marie Hjorth

Samliv med maler og keramiker Lars Serena

Henvisninger


Dansk Kunsthåndværker Leksikon

Wikipedia (https://da.wikipedia.org/wiki/L._Hjorth)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.