V. Leisner (- 1888 - 1934 -)

Malerens årstal kendes ikke, kun årstal for malerier. Flere har hævdet, at navnet er Viggo Leisner, dog uden dokumentation. Der optræder ikke nogen Viggo Leisner i Københavns Politis registerblade mellem 1892 og 1923, ej heller i afskrifter af de landsdækkende folketællinger mellem 1880 og 1930. En mere sandsynlig kandidat er Vilhelm Sofus Louis Leisner (1872 - ). Han betegnes som kunstmaler, landskabsmaler og vicevært i København, og han er søn af maleren Vilhelm Leisner (1837 - 1910)!

Henvisninger


Faber

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.