Valdemar Brunø (1876 - )

Maler og tegnelærer.

Henvisninger


Suenson, Slyngbom

Kunstindeks Danmark (https://www.kulturarv.dk/kid/SoegKunstnerVaerker.do?kunstnerId=39724)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.