Valur Norddahl (1911 - 1967)

Islandsk landskabsmaler der har arbejdet i København.

Henvisninger


Ikke registreret.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.