Ville Aarseth (1899 - 1985)

Norsk billedhugger og maler

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Ville_Aarseth)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.