William Henriksen (1880 - 1964)

Maler.

Fulde navn: Niels William Henriksen.

Henvisninger


Kunstindeks Danmark (https://www.kulturarv.dk/kid/SoegKunstnerVaerker.do?kunstnerId=11858)
Samleren.
Suenson.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.