Wolmer Nissen

Malet i mange stilarter fra naturalistisk til helt abstrakt.

Henvisninger


registreret i Munksgaards Leksikon

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.