Zora Staack (1910 - 2001)

Serbisk maler, dansk gift, mest aktiv i Frankrig

Henvisninger


KE 1949

Kunstindeks Danmark https://www.kulturarv.dk/kid/SoegKunstnerVaerker.do?kunstnerId=13235)

Alba-Avis Gallery (https://www.alba-avis.com/artist.html?type=name&start=0&group=STAACK,%20ZORA,%201910-2001&sub_group=STAACK,%20ZORA,%201910-2001)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.